"نه" بزرگ و تاریخی مردم ایران به باند ثروت و قدرت

 

خبرنامه دانشجویان ایران: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیروزی قاطع محمود احمدی نژاد به پایان رسید.

 به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» خبرهای دریافتی از نقاط مختلف کشور از پیشتازی قاطع احمدی نژاد خبر می دهد، و به این ترتیب باید از اعلام رسمی "نه" بزرگ و تاریخی ملت ایران به باند ثروت و قدرت خبر داد.

 بر این اساس قاطعیت رای احمدی نژاد در برخی نقاط کشور به صورتی است که ستاد وابسته به باند ثروت و قدرت –ستاد مهندس موسوی-  به صورت ضربتی اقدام به جمع آوری ستاد کرده اند.

 باند ثروت و قدرت که در طول 3 ماه اخیر تمام ظرفیت خود را برای تخریب احمدی نژاد به کار گرفته بود، حتی نتوانست جلوی رشد وحشتناک آرای احمدی نژاد را بگیرد.

 نتیجه معنادار انتخابات ریاست جمهوری طراحان "احمدی نژاد نه" را به عنوان نماد های تام و تمام باند سرمایه سالار کشور به تاریخ پیوند زد.

 خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» گزارش می دهند: حامیان احمدی نژاد هم اکنون (در بامداد روز شنبه 23 خرداد) به خیابان ها آمده اند و جشن پیروزی بر باند ثروت وقدرت را برپا داشته اند.

/ 0 نظر / 17 بازدید